Site logo

Category: ! Utan en kolumn

Feb 13
7 Kvaliteter hos människor som är nöjda med livet

”Vem vill du bli när du växer upp?" – frågade oss i barndomen. År senare fortsätter många att ställa denna fråga. Kanske skulle det vara värt att flytta fokus och fråga oss själva, inte av någon, utan vad vi skulle vilja bli, eftersom nyckeln till lycka inte alls ligger i en specifik position, social status […]